Logopedie

Lobede verandert in Geuzenwaard en wordt

per 1-1-2020 vervangen door 2 nieuwe

websites:


geuzenwaard.onzehuisartsen.nl

 en


gelderseilandleeft

PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE

De praktijk is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie – www.nvlf.nl

 

Adres- en contactgegevens
adres: Markt 5 , 6915 AH Lobith
Telefoonummer : 0316-542910

 

Een afspraak maken
Behandeling is volgens afspraak. U kunt met een verwijzing van huisarts, KNO-arts, kinderarts, neuroloog, tandarts of een andere medisch specialist terecht. U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken.
De telefoon wordt altijd beantwoord, of door ons of door het antwoordapparaat. Als U deze laatste inspreekt, bellen wij u zo snel mogelijk terug.

 

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. Dit betekent, dat logopedie in principe volledig vergoed wordt. Voor verdere informatie kunt u uw polis van de ziektekostenverzekeraar raadplegen.

 

Medewerkers

 

Mijn naam is Thea Tuinenga en ik werk al vele jaren als logopediste in Lobede.
Daarvoor en tegelijkertijd heb ik gewerkt in verschillende instellingen in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Door die ervaring en specifieke scholing richt ik me in de praktijk vooral op de behandeling van kinderen met taal- en spraakontwikkelingsproblemen. Bijv. kinderen, die woorden verkeerd uitspreken of  in te korte zinnen praten, waarbij de volgorde van de woorden niet kloppen, worden door mij behandeld.  Wilt u hier meer over weten , dan kunt u kijken op www.logopedie.nl bij het onderwerp "Taal".

Daarnaast heb ik me ook gespecialiseerd in kinderen met lees- en spellingproblemen. Kinderen met een achterstand in beginnende geletterdheid (groep1 en 2), moeilijkheden met het aanvankelijk lezen, voortgezet lezen en spelling worden door mij behandeld. Ook hier kunt u meer over lezen op www.logopedie.nl  bij het onderwerp “Taal”.

Als geregistreerd prelogopedist verzorg ik de prelogopedie in de praktijk. Prelogopedie is logopedie voordat het spreken begint, het richt zich op de behandeling van jonge kinderen met eet- en drinkstoornissen en/of op het begeleiden van de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen. Wilt u hier meer over weten , dan kunt u kijken op www.prelogopedie.nl

 

Mijn naam is Hannie Boevink. Sinds januari 2008 werk ik in de praktijk van Thea Tuinenga. Naast mijn werk in Tolkamer werk ik al lange tijd in een praktijk in Beuningen bij Nijmegen.  Het werk is afwisselend, doordat we met mensen in alle leeftijdscategorieën werken en allerlei verschillende communicatieve problemen tegenkomen.

In de praktijk heb ik de specifieke zorg voor volwassenen met o.a. de ziekte van Parkinson, dysarthrie, afasie en slikproblemen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u kijken op www.logopedie.nl  bij de onderwerpen “Spraak” , “Taal” en “Slikken”.

Daarnaast behandel ik kinderen met afwijkende mondgewoonten, zoals duimzuigen, mondademhaling en slissen via de methode OMFT. Als u hier meer over wilt lezen, dan kunt u kijken op www.logopedie.nl  bij het onderwerp “Spraak” en afwijkende mondgewoonten

Mijn specialisaties zijn adem/ stem en stotteren. Daardoor ben ik ook bevoegd om 1-uur behandelingen te geven aan mensen die stotteren. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u kijken op www.logopedie.nl  bij het onderwerp “Stem”  en vloeiendheidsstoornissen of op  www.stotteren.nl de Nederlandse Federatie Stotteren.

 

Wat doen wij als logopedist?

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

De hulp van een logopedist kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting, en het begeleiden van de ouders/leerkrachten van het kind of de familie/verzorgers van de patiënt.

Logopedische hulp is meestal individueel, soms vindt groepsbehandeling plaats.

Logopedie kan deel uitmaken van een multidisciplinaire behandeling.

 

Bij onze logopediepraktijk kunt u terecht met klachten en/of aandoeningen op de 5 volgende gebieden:

  • Adem en stem: Heesheid, hyperventilatie, keelklachten bij intensief stemgebruik , lesgeven, toneelspelen en zingen, bedrijfspresentaties, astma, COPD, genderdysfonie, stembandverlamming, stemproblemen bij kanker.
  • Spraak: Aangezichtsverlamming. afwijkende mondgewoonten, dysarthrie (bijv. bij ALS en Parkinson), nasaliteitsstoornissen ( bijv. bij schisis), slissen, lispelen, vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling, verbale apraxie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, vloeiendheidsstoornissen ( bijv. stotteren).
  • Taal: Afasie, dyslexie, psychomotore retardatie, taal- en spraakstoornissen bij dementie, vertraagde taalontwikkeling.
  • Slikken: Eet- en drinkproblemen bij kinderen, slikstoornissen bij volwassenen.
  • Gehoor: Auditieve verwerkingsproblemen, revalidatie na cochlear implant ( CI ) , slechthorendheid, doofheid.

Meer informatie over deze aandoeningen kunt u lezen op www.logopedie.nl

 

Homepage -> Logopedie