Sociaal Raadslieden

Lobede verandert in Geuzenwaard en wordt

per 1-1-2020 vervangen door 2 nieuwe

websites:


geuzenwaard.onzehuisartsen.nl

 en


gelderseilandleeft

PRAKTIJK VOOR SOCIAAL RAADSLIEDENWERK

 - wegwijs in wetten en regelingen -

Adres- en contactgegevens
Postadres:
Sociaal raadsliedenwerk, p/a STMG,Postbus 2188 6802 CD Arnhem
Telefoonummer 0316- 54 18 74
Algemeen telefoonnummer 026 376 19 96
Website STMG: www.stmg.nl/sociaalraadsliedenwerk
e-mailadres : afd.sociaalraadslieden@stmg.nl
Een afspraak maken
Op werkdagen op telefoonnummer 0316 541874. Op andere dagen via het algemeen nummer 026 376 22 22.

 

Homepage -> Sociaal Raadslieden