Sociaal Raadslieden

PRAKTIJK VOOR SOCIAAL RAADSLIEDENWERK

 - wegwijs in wetten en regelingen -

Adres- en contactgegevens
Postadres:
Sociaal raadsliedenwerk, p/a STMG,Postbus 2188 6802 CD Arnhem
Telefoonummer 0316- 54 18 74
Algemeen telefoonnummer 026 376 19 96
Website STMG: www.stmg.nl/sociaalraadsliedenwerk
e-mailadres : afd.sociaalraadslieden@stmg.nl


Spreekuren in het gemeentehuis Lobith.
voor informatie: Gemeentehuis Lobith, Markt 5 . tel: 0316 - 565600


Een afspraak maken
Op werkdagen op telefoonnummer 0316 541874. Op andere dagen via het algemeen nummer 026 376 22 22.

 

Homepage -> Sociaal Raadslieden