Lobede verandert in Geuzenwaard en wordt

per 1-1-2020 vervangen door 2 nieuwe

websites:


geuzenwaard.onzehuisartsen.nl

 en


gelderseilandleeft

GGNet

Hulp bij psychische problemen en of onbegrepen lichamelijke klachten.

Adres- en contactgegevens
Postadres
:Postbus 2003, 7230 GC te Warnsveld
adres: Markt 5 , 6915 AH Lobith
Telefoonummer
: 0316 58 33 33
website: www.ggnet.nl

 

Openingstijden Praktijk, alleen op afspraak.
Maandag: 13.00 - 17.00u. Programma Support en Psychose (Hr H. Seinen)

Donderdag: 09.00 - 17.00u. Programma Angst- en Stemmingsstoornissen. (Hr.P Hulsman)


Een afspraak maken

 Vervolgafspraken bij Paul Hulsman en Henk Seinen worden door hen en door het secretariaat van GGNet ingepland. Ook zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van GGNet.

De praktijk is tijdens openingstijden (zie boven) telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak.

Wat is GGNet

GGNet is de naam van de georganiseerde geestelijke gezondheidszorg voor Oost-Geldeland. Dit gebied omvat de regio’s Zevenaar, Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn en Groenlo / Winterswijk. gemeente rijnwaarden valt onder de GGNet-regio Zevenaar. GGNet is een tweedelijns voorziening, dat wil zeggen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Verwijzingen naar GGNet lopen via de huisarts.

Vergoeding

De hulp die GGNet biedt wordt grotendeels vergoed vanuit de AWBZ, en vanuit de ZZP. Het aanbod vanuit het consultatieproject valt binnen de ziektekostenverzekering. Voor dit jaar geldt, dat geen rekening wordt gestuurd. Wel wordt het eigen risico, welke voor vrijwel alle voorzieningen van de ziektekostenverzekering geldt, aangesproken.

In de gemeente Rijnwaarden werken drie hulpverleners van GGNet regio Zevenaar op de locatie van Lobede.

Medewerkers

 

Paul Hulsman

 Paul Hulsman: Behandelteam 2 en 3

 

 

 

Henk Seinen

Henk Seinen: Team psychose en support

 

 

 

Programma's

 

2. Behandelteam 2 en 3 .

Iedereen voelt zich wel eens angstig of somber. Men heeft het idee de regie over zijn/haar leven te verliezen en tegen bepaalde problemen aan te lopen binnen contacten met de omgeving. Vaak komt men er zelf of samen met de omgeving wel uit. Soms is een stap nodig naar een hulpverlener.

Voor allerlei problemen kan men terecht, zoals
. depressieve klachten
. overspannen zijn/burn out, arbeidsgerelateerde klachten;
. relatieproblemen en seksuele problemen . paniekklachten;
. angst voor sociale contacten, moeite om voor zichzelf op te komen;
. negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
. specifieke fobieën;. dwanggedachten en/of dwanghandelingen;
. (jeugd-) trauma’s;
. lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak (b.v. chronische vermoeidheid);
. angst rondom ziekte en dood, rouwverwerking

Er is soms een hoge drempel om dit aan een hulpverlener/psycholoog te vertellen. Vertrouwen opbouwen in elkaar en zich op gemak voelen is altijd het eerste doel in de gesprekken.Dat de gesprekken in het gezondheidscentrum zelf plaats vinden, kan hierbij helpen. Vervolgens kijken we samen naar wat de klachten zijn, de achtergronden daarvan en welke omstandigheden hierbij een rol hebben gespeeld.We gaan in op de oplossingen die u zelf al heeft geprobeerd en wat wel en niet gewerkt heeft. Uitgangspunten zijn uw hulpvraag en hoe u eigen kwaliteiten en talenten kan benutten en verder kan ontwikkelen. Op basis hiervan stellen we samen een behandelplan op : wat is er nodig om de beoogde veranderingen te bereiken.

In de behandeling werken we dan o.a. met de volgende methoden en benaderingen:

- cognitieve gedragstherapie: registreren en veranderen van gevoelens, gedachten en gedrag. Hulpmiddelen hierbij zijn o.a. ademhalings-en ontspanningsoefeningen, concrete thuisopdrachten en meditatie.

- inzichtgevende en clientgerichte therapie: ontdekken van wie je nu eigenlijk bent en het ontwikkelen van een accepterende houding naar jezelf en naar anderen.

- traumaverwerking

Deze vormen van behandeling kunnen zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden en als de problemen meer in de relaties met anderen liggen zoals partner of gezin, dan komt de relatietherapeut in beeld. We kijken samen hoe men het beste geholpen kan worden.

 

3. Support en Psychose

Binnen het gezondheidscentrum Lobede worden cliënten uit Lobith en Tolkamer hier op locatie gezien. Het gaat om cliënten van GGNet, die op deze manier zonder te veel reizen hun gesprekken kunnen krijgen.

De behandeling die geboden wordt vindt plaats in de gesprekken. Een belangrijk deel is gericht op activerende , en ondersteunende gesprekken. Daarnaast wordt er ook gewerkt met veel elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

De behandeling binnen het team Support en Psychose is over het algemeen een behandeling die langer duurt en die vaak een aantal jaren behelst. Tijdens die behandeling wordt indien nodig intensief samengewerkt met de psychiater/arts, de maatschappelijk werker en de psychiatrische thuiszorg verpleegkundigen (PIT).

Naast de psychiatrisch inhoudelijke behandeling zijn belangrijke kernwoorden binnen Support en Psychose betrouwbaarheid, laagdrempelig toegankelijk en continuïteit

Op de website van GGNet www.ggnet.nl treft u ook het cursusaanbod van de afdeling ‘Preventie’ aan.

 

Homepage -> GGNet