Diėtist
Lobede verandert in Geuzenwaard en wordt

per 1-1-2020 vervangen door 2 nieuwe

websites:


geuzenwaard.onzehuisartsen.nl

 en


gelderseilandleeft
PRAKTIJK VOOR DIEETADVISERING

De praktijk is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Adres- en contactgegevens
adres: Markt 5 , 6915 AH Lobith
Telefoonummer : 0344 621459 / 0344 631731
Website: www.dietistenpraktijk-beckshavers.nl

De Praktijk is geopend op:

dinsdag: 8:00 tot 12:30 uur (oneven weken) en 8:00 tot 17:00 uur (even weken)

Een afspraak maken

Behandeling is volgens afspraak, mét verwijzing van huisarts of specialist.
De praktijk is tijdens openingstijden (zie boven) telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak.

Waarom naar de diëtist

U kunt naar de diëtist gaan voor al uw vragen op het gebied van voedingen diëten en begeleiding bij verschillende aandoeningen zoals: ondergewicht, overgewicht, diabetes mellitus, maag- en darmaandoeningen, allergieën, te hoog cholesterolgehalte etc.

Medewerker

Mirjam Cornelissen is sinds juni 2012 werkzaam in Gezondheidscentrum Lobede

Kosten

Basisverzekering en aanvullende verzekering

In 2013 wordt dieetbehandeling tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit telt voor volwassenen (boven de 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Na deze drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel dieetadvisering hierin is opgenomen. U kunt dit nakijken in uw polis.

Ketenzorg

Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes of hart- en vaatziekten risico's (hieronder vallen alle mensen met een matig verhoogd risico op hart en vaatziekten, de aanwezigheid van een hart- of vaatziekte, en overgewicht met risicofactoren als verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk). Vergoeding vanuit de ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg.

Wij declareren de dieetadvisering waarvoor u verzekerd bent vrijwel altijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur van ons ontvangt omdat wij de de afhandeling direct met uw verzekeringsmaatschappij in orde brengen.

Neemt u bij twijfels of onduidelijkheid over recht op vergoeding gerust contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen.

 

Homepage -> Diėtist