Suggesties/klachten

Indien u op- of aanmerkingen heeft over het functioneren van de praktijk, artsen of assistenten, of apotheek, vernemen wij dat graag van u. U kunt uw suggesties voor verbetering of aanpassingen of uw klachten kwijt (desgewenst anoniem) aan de balie of schriftelijk: Huisartsenpraktijk Lobede, Burg. Daalderopstraat 6, 6916 CB Tolkamer.
U kunt ook een mail sturen naar praktijk@lobede.nl onder vermelding van uw naam , nummer waarop u te bereiken bent en de inhoud van de klacht.

Indien u een klacht heeft over het functioneren van de praktijk, apotheek of uw huisarts bespreek dat dan met uw huisarts.

Kunt u dit naar uw mening niet met uw huisarts bespreken dan kunt u zich in verbinding stellen met :

- Zorgbelang Gelderland ,afdeling Informatie en klachtenopvang. Tel: 026 384 28 25 of 0900 243 70 70 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur) of met de

- Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, tel 040 212 27 80

 

Homepage -> Huisartsen -> Kwaliteit -> Klachten