Eens in de drie jaar houden wij een zo genaamd patiënt tevredenheid onderzoek (PTO).

Het laatste onderzoek is gehouden in 2016. Hier vindt u een korte samenvatting van de resultaten.

Positief was u over:
- Toegankelijkheid van de praktijk
- Baliegesprekken zijn in de wachtkamer niet te horen, bevorderen van privacy
- Men ervaart dat er meebeslist kan worden over de behandeling/hulp dien men        kreeg
- Men heeft vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts
- Arts neemt patiënt serieus
- Informatieverstrekking apotheek, wordt op een duidelijke manier uitgelegd

Verbetering is volgens u mogelijk in:
- Spreekuurorganisatie: de huisarts is niet gemakkelijk aan de telefoon te krijgen, geregeld krijgt u een andere huisarts en een deel van u vindt de assistente soms een belemmering naar de huisarts
- (telefonische) Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de praktijk en/of huisarts: met name de dienstregeling en het feit dat u vaker dan geconfronteerd kan worden met een antwoordapparaat.
- Privacy in de apotheek is onder niveau
- Wachttijden van de apotheek zijn te lang
- Bejegening apotheek; te weinig tijd

Wij hebben kennis genomen van uw wensen en zullen zo goed als mogelijk proberen hieraan tegemoet te komen.

Homepage -> Huisartsen -> Kwaliteit -> Enquete