Lobede verandert in Geuzenwaard en wordt

per 1-1-2020 vervangen door 2 nieuwe

websites:


geuzenwaard.onzehuisartsen.nl

 en


gelderseilandleeft

Medicijnen en kostenbesparing

Het ministerie van volksgezondheid en de verzekeraars trachten de kosten van de medicijnen beperken. Wij werken daar graag aan mee.
Voor sommige middelen moet daarom een eigen bijdrage worden betaald volgens het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). Deze eigenbijdrage moet contant worden afgerekend.
Alle handverkoopartikelen en alle geneesmiddelen die niet meer vergoed worden dienen contant betaald te worden.
Veel dure merkartikelen worden, als het patent erop verlopen is, door diverse andere fabrikanten gemaakt. Deze 'merkloze' middelen zijn meestal aanzienlijk goedkoper. Het kan zodoende voorkomen dat u hetzelfde middel ontvangt in een andere verpakking of onder een andere naam. Niet de verpakking telt, maar de inhoud !

Aktuele informatie over de kosten van uw medicijn kunt u vinden op: www.medicijnkosten.nl

Preferentiebeleid van de zorgverzekeraars

Wat houdt dat in?
Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. Uw zorgverzekeraar kan hierbij geneesmiddelen 'aanwijzen'die voor vergoeding in aanmerking komen. We bepalen voor een aantal middelen dat wanneer geneesmiddelen uit precies dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.

Uitzondering
Indien u vanwege een medische noodzaak niet met het aangewezen geneesmiddel kan worden behandeld en daarom een andere variant nodig heeft, zal uw zorgverzekeraar dit volledig vergoeden. U dient hiervoor wel een schriftelijke verklaring te krijgen van de voorschrijvende arts. De arts dient dan de aanduiding 'MN' op het recept te plaatsen.

 Medicijnen en het buitenland

Gebruikt u of uw minderjarige kind medicijnen als morfine, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta; of ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta dan mag u deze medicijnen alleen met een speciale verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.  Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland (landen binnen de Europese Unie), dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Zie voor meer info de site van Rijksoverheid.

 

Homepage -> Apotheek -> Info